מידע כללי

הגפ"מ (גז פחממני מעובה), הוא גז הבישול - אחד ממקורות האנרגיה הזמינים, הנקיים והשימושיים בארץ.

הגז כבד מהאוויר ומתרכז במקומות הנמוכים.

הגז דליק (בתחום שבין 2%-9% ריכוז באוויר - הוא נפיץ ומסוכן).

לגז ריח חריף – המעיד בדרך כלל על דליפה.

התקנת מערכות ומכשירים צורכי גז, שינוי במערכות הגז ובדיקות תקופתיות על-פי החוק, יתבצעו על ידי בעל מקצוע מורשה בלבד.

יש להודיע לנציג פזגז באזור מגוריך, על כל שינוי שמבוצע במערכת הגז בביתך, או בפתחי האוורור של החדר בו מותקן מחמם המים.

דאג לאוורור מלא ונאות במקומות ריכוז של מאגרי גז.

וודא כי אין כל חומר דליק בקרבת מאגר גז (יש לעקר את הקרקע סביב מאגרי הגז).

בכל מקרה של תקלה, דליפה, או דליקה, יש להודיע מיד לחברה ולטפל במקום - בהתאם להנחיות של מערכת האספקה הספציפית (ראה הוראות בטיחות בכל מאגר).

אין למלא מיכלי צובר מעל 85% מנפחם.

יש לדאוג שבחוות המיכלים, או בחדר הגז, ימצאו באופן קבוע ובמיקום נגיש, מספרי הטלפון של החברה / הסוכנות המקומית.

אסור לאנשים אשר אינם מורשים להימצא בשטח מאגר הגפ"מ.

בכל מקרה של דליפה – סגור את ברז מיכלי המאגר כדי להפסיק זרימת גז.

 

הגז מהו? (גפ"מ) L.P.C:

גפ"מ - פירושו גז פחמימני מעובה / גז נפט מעובה, בלועזית הוא נקרא:

LIQUEFIED PETROLEUM GAS בקיצור - L.P.G או L.P GAS

הגפ"מ הינו תערובת של גזים פחמימנים, הנמצאים במצב גזי, בתנאים רגילים של לחץ וטמפרטורה. גזים אלו ניתנים להפיכה לנוזלים, על ידי הגדלת הלחץ והורדת הטמפ'.

תכונותיהם של מרכיבי הגפ"מ:

גז פחמימני מעובה הוא תערובת של פחמימנים, בעיקר בוטן ופרופן, אשר נמצאים במצב צבירה גזי בטמפ' החדר ובלחץ אטמוספירי. הגפ"מ המשווק בארץ מכיל בדרך כלל כ - 20% פרופן ו - 80% בוטן (אחוזי משקל).

כדי לגרום לשינוי במצב הצבירה ממצב גזי למצב נוזלי (לצורך אחסנה והולכה), יש צורך לשנות את תנאי הטמפ' או הלחץ שלו.

מאחר ומבחינה טכנית וכלכלית פשוט יותר לשנות את תנאי הלחץ, נעשית אחסנת הגפ"מ והולכתו בכלים סגורים תחת לחץ (מיכלים מסוגים שונים, קווי צינור ואחרים).

אם נתבונן במיכל הגפ"מ המתואר בציור, נראה שכל עוד ברז המיכל סגור והפזה הגזית נמצאת בשיווי משקל עם הפזה הנוזלית - הגז שמעל הנוזל נמצא בלחץ השווה ללחץ האדים של הגפ"מ. תהליך זה מתרחש תוך כדי קליטת חום מהסביבה. הגפ"מ עוזב את המיכל במצב גזי, עובר דרך וסת הלחץ ומסופק לצרכן בלחץ נמוך (לחץ עבודה).

 שמירה על הכללים המפורטים להלן, תאפשר לכם להפיק מהשימוש בגז תועלת ובטחון מירביים