תקלות אופייניות

מנסיון העבר נלמדו תקלות אופייניות שקרו בבנייני מגורים:

טעות של המשתמש- בשימוש בכיריים, קורה שלהבה נכבית, עקב משב רוח או גלישה של תבשיל. אם לא סוגרים את ברז - הגז ממשיך לזרום דרך ראש הבעירה.

השארת להבה ללא השגחה גורמת לתקלות.

בעיה נוספת נפוצה היא: אובדן חוש ריח אצל המשתמש. אנשים אלו לא יבחינו בדליפת הגז.

אי החלפת צינור הגומי- הצינור מתבלה עם הזמן, ועלולים להיווצר בו סדקים. צינור לא תקני עלול להנזק מהגז עצמו ולהתבלות בקצב מהיר יותר.

פריצה דרך פתח השחרור של הוסת – אם לא חובר הוסת בצינור, ישתחרר הגז אל אוויר החוץ.

שליפת הצינור הגמיש מחיבורו עקב עליית לחץ פתאומית – הצינור עלול להישלף בגלל הלבשה לא מלאה על מחבר הפליז, או מתח בצינור (גם אם שסתום הביטחון של הוסת פורק, עדיין מועבר לכיוון המכשיר לחץ הגבוה בהרבה מלחץ השימוש).

חשיפה של צינור הגומי לחום – כמו הצמדת הצינור לתחתית של כיריים מובנים, תגרום להתקשותו ולהיווצרות סדקים.

סדק באביזר או בצינור הנחושת עקב סגירה חזקה מידי של אום.

קורוזיה בצינור הנחושת תחת הריצפה.

הרעלה בשימוש בתנור נייד שהופעל ללא השארת פתחי איוורור.

הרעלה מתנור הסקה עקב ארובה לא תקינה או איוורור לא מספיק.