דליפת גז

אדי הגפ"מ הם חסרי ריח וצבע.
כדי לאפשר זיהוי גפ"מ ללא מיכשור במקרה של דליפה, מוסיפים בבתי הזיקוק חומר המקנה לגז ריח חריף ודוחה המאפשר גילוי דליפות קטנות יחסית.
חומר זה נקרא אתיל – מרקפטן ומוסיפים אותו לגפ"מ בכמויות קטנות ביותר, P.P.M-50-250
מאחר ומשקלו הסגולי של המרקפטן גבוה יותר והוא כבד מגפ"מ הנוזלי.

 1. מנע כל אפשרות למקורות אש או ניצוצות:
  הפסק את הספקת החשמל לאזור.
  כבה להבה גלויה.
  הרחק אנשים.נתק טלפונים רגילים וסלולריים, ביפרים ומכשירי קשר.
 2. נתק את הספקת הגז, קרוב ככל האפשר למקום הדליפה:
  ברז הכניסה למכשיר.
  ברז ראשי לדירה – לפני המונה.
  ברז ראשי לבנין.
  ברז המאסף של עמדת המיכלים ("רמפה").
  ברז מיכל מיטלטל או מיכל צובר.

  הערות:
  יש לבצע את שני השלבים במקביל, במידה ורק אדם אחד נוכח, יש להקפיד על הסדר דלעיל.
  במקרה של צובר אזורי או שכונתי, יתכן שיש עוד צוברים המחוברים לרשת.
  במקרה כזה יש לסגור את המיכלים. כמו כן כמות הגז בצנרת במערכת כזו גדולה יחסית,
  ולכן יש לחפש את הברז של הקטע בו נמצאת הדליפה ולסגור אותו.
  אם אי אפשר לאתר את הברז, ניתן למעוך את צינור הנחושת עד לסתימת המעבר.
 3. אוורר את אזור הדליפה על ידי פתיחת דלתות וחלונות. יש לשים לב שלא לגרום ליצירת ניצוץ בעת פתיחת הדלתות או החלון. שכן, דווקא באזורים אלה יכולה להיווצר תערובת נפיצה.
 4. מקום נמוך:
  הגז לא יתפזר מעצמו. יש להזרים אוויר מאולץ.
  עקב סכנת חנק, כניסה למקום נמוך תהיה תוך שימוש בציוד מתאים, ובהשגחתו של אדם נוסף מבחוץ.
 5. במקום פתוח, יש לשים לב לכיוון הרוח. האזור הנפיץ יהיה באזור שצורתו משלושת וקודקודו בנקודת הדליפה.