בדיקות תקופתיות במערכות גז

על פי התקן יש לערוך בדיקה תקופתית למערכת הגז בביתכם כמפורט:

  • אחת ל-5 שנים בדיקה כוללת למערכת.

  • אחת לשנה או חמש שנים למחממי מים לצריכה ולהסקה, בהתאם לסוג המכשיר.

  • בכל מקרה שבו נעשה שינוי במערכת הגז.

  • בהחלפת ספק גז.


אם בביתך לא בוצעה בדיקה כאמור או אם ספק בלבך, אנא פנה למשרדנו בטל' 072-2722000

על מנת לתאם מועד לביצוע הבדיקה.